Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

V rámci poradenství nabízíme komplexní služby, které vám mohou pomoci při strategickém rozhodování o nakládání s vaším majetkem. Provádíme analýzy stávajícího stavu majetku a efektivitu provozu nemovitostí, návrhy optimalizačních opatření a jejich následné implementace do praxe. Dokážeme vám navrhnout řešení na míru, které bude nejlépe odpovídat specifikům a potřebám vaší organizace.

  • Komplexní analýzy spravovaného majetku
  • analýza potenciálu majetku, identifikace potenciálních provozních úspor,
  • analýza stávajícího provozu budov z hlediska standardů na trhu a legislativy, nemovitostí obdobného charakteru,
  • analýza provozních rizik v rámci portfolia objektů,
  • zpracování technických studií a posudků projektové dokumentace na rekonstrukce a revitalizace stavebních nebo energetických celků,
  • pasportizace stavebních a technologických prvků majetku, příprava podkladů pro rozhodování o způsobu nakládání s portfoliem nemovitostí